Učivo domácí úkoly

26. 9.   MAT - doučit násobení, dělení 0-9 !
 
 
26.9. ČJ - po s. 14 zopakovat, kdo nestihl dopsat  s. 14 / 2 , nechť dodělá přes víkend. Jinak všem přeji pohodový svátek ! Alice Hradilová, tř. uč.
 
2.10....znovu- některé děti si nezopakovaly násobení a dělení ! na zítra doučit, bude písemné opakování...
 
Na 5.10. do vlastivědy opakovat...sousední státy ČR, národnostní menšiny, kraje v ČR....bude písemné opakování !
 
 
3.10.  ČJ - učebnice s 17/ 3  bez a )  písemně
 
5.10. ČJ- PS-  s.14 / 2....a,b,c,d
 
 
Upozornění
Některé děti stále nemají libovolný blok a průhlednou folii.
 
9.10. ČJ- učebnice s. 20 / 4
 
M - opakovat písemné násobení
 
10.10. M- s.20 / 27 formou tabulky
 
16.10. ČJ - PS - s. 17 / 2 a,b,c,d
 
Do vlastivědy ti, co vyrušovali a nestihli...dodělat PS s.8
 
Naše třída se přestěhovala do přízemí.
 
17.10. M  s.  20 / 23, 25  . Některé děti stále nemají pravítko s ryskou - na kolmice....
 
18.10. ČJ- učeb. s 22 / 3
 
Do PŘ  opakovat s. 6,8,9,10,12
Upozornění !!!I když oznamuji úkoly přes net na vaše přání, půlka dětí nenosí úkoly !Posílám pobyt v přírodě...
 
 
23.10. -ČJ --učeb. s. 24 / 6
 
Do VV musí děti mít igelit na lavici a hadřík na utírání ...
 
 
30.10.  M -  s. 25 / 18
 
Dnes mi  některří nezaplatili za výkresy, musela jsem to dát z vlastní kapsy, ......tak zítra určitě!!!
 
 
31.10. ČJ -PS - s. 22 / 1
 
 
22.11. končí vyučování v 11.20 hod
 
ČJ - UČ  s.30/3
Naučit rozklady čísel
 
Tř. schůzka se opozdí, chodíme odpoledne na školení. 
 
21.11, M s. 32 /16
 
ČJ - s. 35 / 2 učebnice, bez a
 
V pátek si nemusí děti nosit učení, jen psací potřeby...budou mít dopravní výchovu
 
 
 
 
 
28.11. Vážení rodiče, zveme vás dne 7.12. v 15.30 hodin na společnou schůzku. A. Hradilová, tř.uč.
 
 
D. Ú. Matematika str. 38 / 23  ....8 příkladů.
 
 
 
29.11. Vážení rodiče, zítra je poslední termín na odevzdání přihlášky na pobyt v přírodě, kvůli rezervaci.
 
D:Ú. Český jazyk str. 33 / 3 ...bez a) .
 
 
 
Dne 5.12.  budeme mít ve třídě Čertovský den, kdo má masku, může si ji přinést.
 
 
4.12. DÚ  ČJ pracovní sešit str. 35 / 6,7,8
Naučit se zápis z vlastivědného sešitu - počasí, půdy....ve čtvrtek budeme psát opakování.
 
 
 
6.12. DÚ  M str. 44 / 2 polopřímky...
 
 
11.12. DÚ M str. 37 / 14,  VL - zopakovat závěrečné otázky str. 36 - 38 nebo 41 - 43.
 
 
13.12. DÚ ČJ str. 47 / 3, do čtení si připravit přečtenou jakoukoliv knihu.
 
18.12.  DÚ ČJ - UČ str. 50 / 7 bez a).....Naučit se pádové otázky, určovat pády podst. jmen
 
 
19.12. D.Ú. M str. 41 / 4, 7 ...zápis, výpočet, odpověď.
 
22.12.  končí vyučování v 11.30 hodin.
 
 
 
Vážení rodiče, od 5.1. 2018 budou  mít děti v pátek tyto  vyučovací předměty : AJ, ČJ, PŘ, PLAVÁNÍ.
 
 
 
D. ú. ČJ - učebnice str. 49 / 5 bez a).
 
8.1. 2018  DÚ  ČJ -57 / 2,  naučit se zařazovat pod.j. podle vzorů..
 
11.1.  DÚ  M str. 60 / 8, 9
 
15.1. DÚ ČJ - UČ  str. 59 / 2
 
17.1. DÚ ČJ - UČ  str. 61 / 2, napsat i vzory .....
 
18.1. DÚ M - str. 48 / 9
 
22.1. DÚ  -  M - str. 52 / 1
 
24.1. DÚ - Čj - PS - str. 9 / 1, 2......naučit se vzory žen. rodu
 
25.1. DÚ - M - str. 61 / 4, 5, 6 ....písemné dělení
 
29.1. DÚ - M -2. díl- str. 3 / 6, 7
 
Oznámení
 
Dne 31.1.2018 bude výuka končit v 11.30 hod - vysvědčení
2.2.2018 budou pololetní prázdniny.
 
5.2. DÚ - ČJ - Uč. str. 70 / 6 a)
 
6.2. DÚ - M 2. díl - Geometrie- Uč. str. 7 / 7 narýsovat
 
7.2. DÚ - ČJ - Uč. str. 73 / 12
 
 
20.2. DÚ - ČJ - Uč. str. 78 / 2, naučit vzor Muž
         M - Zaokrouhlování čísel
 
 
21.2. DÚ - M - str. 14 / 17
 
22.2. DÚ - ČJ - Uč. str. 79 / 4
 
27.2. DÚ - M - str. 25 / 4,5
 
28.2. DÚ - ČJ - PS - str. 20 /1 dole,  21 / 2
 
1.3. DÚ - M - str. 21 / 2
 
12.3. DÚ - M - str. 27 / 13
 
13.3. DÚ - ČJ - uč. str. 89 / 4
Do PŘ zopakovat str. 34 - 35
 
Pozor  ! 15.3. nebude dělené vyučování, výula bude od 8.00 - 12.30 hod.
 
 
19.3. DÚ - ČJ - UČ- str. 92 / 4 bez a, b, c
 
20.3. DÚ - M-Geometrie - PS str. 10 / 5
 
22.3. DÚ - ČJ - UČ - str. 94 / 7 bez a, b, c , naučit se časování sloves !
 
Pošlete, prosím, výše zmíněné peníze - 270 Kč....děkuji
 
Po plavání bude rozvrh hodin : AJ, ČJ, M, PŘ, TV, TV.
 
5.4. 2018 nebude půlené vyučování, jedeme do divadla.
 
27.3. DÚ - ČJ - UČ- str. 96 / 5
 
Opakovat - PŘ, G - osa úsečky, trojúhelník
 
26.4. D.Ú - M str. 51 / 4, 5 donést si 3. díl učebnice
 
 
 
17.5. se bude konat krátká informativní schůzka od 15.30 - 16.00 hod.