Desatero žáka

1.   Po prvním zvonění jsem na svém místě.
2.   O přestávce mám mít nachystané své věci na lavici.
3.   Při vyučování mluvím, jen když jsem vyvolán.
4.   O malé přestávce zbytečně neopouštím třídu.
5.   O přestávkách neběhám po třídě ani po chodbě.
6.   Po vyučování uklidím své místo.
7.   Nezapomínám psát domácí úkoly a nosit potřebné pomůcky.
8.   K učitelům a všem dospělým jsem slušný.
9.   Ke spolužákům jsem kamarádský.
10. Používám slůvka:    Prosím.      Děkuji.
                                      Dobrý den.   Ahoj.     Na shledanou.
                                      Dobrou chuť.
                                      Promiňte.     Omluvte mě.
                                      Nezlob se.    Promiň.   Pomohu ti.
                                      Vítám tě.      Měj se hezky.